Uvedba kontrolinga v podjetje

 • Ponujamo vam ustrezno rešitev

 

 • Pri uvajanju kontrolinga v podjetje ponujamo svetovanje kot celovit projekt ali pa svetujemo le za določena področja.

 

 • Ponujamo razvoj kontrolinga z uporabo sodobnih programskih orodij, ki jih lahko uporabljate ne glede na to, v kateri bazi in informacijskem sistemu imate obstoječe podatke.

 

 • Enostavno orodje za analize in pregledovanje podatkov z jasnimi prikazi,

 

 • Strateško in operativno spremljanje poslovanja, vsakodnevno spremljanje stroškovne učinkovitosti in izdelava primerjalnih analiz,

 

 • Pregled ključnih kazalnikov podjetja, napredne analize in nadzor podatkov,

 

 • Strateško in operativno spremljanje poslovanja, pregled ključnih kazalnikov podjetja, ter predlogi za učinkovito ukrepanje v smeri strateških ciljev.

 

 

      Uvedbo kontrolinga vodimo po štirih korakih:

 

 • cilji

      kakšni so cilji podjetja

      koliko je ciljev

      kontrolinga ni brez določenih ciljev

      vodstvo se mora obvezati za dosego ciljev

 • merjenje

      na kakšen način se merijo rezultati

      časovnica merjenja

      odgovornost

      poročanje vodstvu

 

 • odstopanja

      analiza poslovanja

      priporočila za naprej

      kontrolor kot navigator podjetja

 

 • odprava odstopanj

      kako odpraviti odtopanja

      plan odprave odstopanj

      vloga kontrolerja pri tem

 

 

Pri uvedbi kontrolinga je potrebna podpora uprave podjetja. Računovodstvo je samo osnovna baza podatkov za kontrolerje. Pri tem se ne naslanja samo na te podatke ampak mora biti sposoben analiz in predvidevanj.  Pričakuje se tudi podpora informatike.