top of page

Uvedba kontrolinga v podjetje

Pri uvajanju kontrolinga v podjetje ponujamo svetovanje kot celovit projekt ali pa svetujemo le za določena področja (npr. kontroling stroškov, sistem stroškovnih mest).

Strateško in operativno spremljanje poslovanja, vsakodnevno spremljanje stroškovne učinkovitosti in izdelava primerjalnih analiz,

 

Pregled ključnih kazalnikov podjetja, napredne analize in nadzor podatkov,

 

Strateško in operativno spremljanje poslovanja, pregled ključnih kazalnikov podjetja, ter predlogi za učinkovito ukrepanje v smeri strateških ciljev.

 

 

 Uvedbo kontrolinga vodimo po štirih korakih:

 

  • postavitev ciljev

     

  • merjenje rezultatov

     

  • analiza poslovanja in ugotavljanje odmikov

   

  • razumevanje in iskanje vzrokov odmikov ter odprava le-teh

     

Uvedbe sistema kontrolinga v podjetje brez podpore vodstva podjetja ni. 

 

bottom of page