top of page

Poslanstvo kontrolerja

 

Kontrolerji kot partnerji vodstva pomembno prispevajo k trajnostnemu uspehu organizacije.

  • oblikujejo in spremljajo vodstvene procese določanja ciljev, načrtovanja in upravljanja tako,

  • da vsak odločevalec lahko deluje v skladu z dogovorjenimi cilji.

  • zavestno skrbijo za prihodnost organizacije in tako omogočijo, da se pravočasno izkoristijo priložnosti in
    obvladujejo tveganja.

  • koordinirajo in povezujejo cilje in načrte organizacije v usklajeno celoto.

  • razvijajo in vzdržujejo vse vodstvene informacijske sisteme. Zagotavljajo kvaliteto podatkov in
    pripravljajo za odločitve pomembne informacije.

  • so gospodarska vest in zato zavezani, da delujejo za dobrobit organizacije kot celote.

Vir: Poslanstvo kontrolerja, opredelitev International Group of Controlling, Bukarešta, 8. junij 2013

 

bottom of page