Članki

Kontroling in stroškovna mesta

 

Ena pomembnejših osnov pri delovanju kontrolinga so pravilno definirana stroškovna mesta. Pri tem ni enotnega pravila, kako se določi ustrezna stroškovna mesta. Velikokrat se zgodi, da ima podjetje premalo ali, kar je večkrat pravilo, preveč stroškovnih mest. Namesto.....

 

 

 

 

Kontroling in analiza stroškovne cene

 

Vsako podjetje pozna izračun stroškovne cene (lastne cene). Izračun stroškovne cene neposredno obravnava SRS 16 – Stroški po vrstah, mestih in nosilcih. V tem sestavku se ne bomo posvetili sami vsebini in sestavi stroškovne cene ampak se bomo posvetili nalogi, ki ...

 

 

 

 

Kontroling: Poročevalski sistem—analiza prodaje

 

Podjetja se morajo danes hitro odzvati razmeram na trgu. Zato je spremljanje podatkov in analiziranje podatkov o prodaji nujno, kar nam omogoča prodajni kontroling. Podatki so na razpolago dnevno , kar pomeni, da vodstvo lahko ukrepa takoj ....

 

 

 

 

Kontroling—samostojna funkcija v podjetju

 

Danes je pravočasna informacija ključna. Kontroling pomeni celovito podporo za učinkovito upravljanje podjetja. V prvi fazi predstavlja managerju predvsem nadzor nad poslovanjem podjetja. Zajema tudi planiranje.....