Poročila poslovodstvu

Kontroling storitvenega podjetja

Kontroling trgovskega podjetja

Pomemben vidik dela kontrolerja je tudi sestava ustreznih poročil poslovodstvu.

 

Ni vseeno ali so podatki prikazani v jasnem vrstnem redu in obliki ali pa so nametani na papirju. Drugo morajo biti razumljivi in jasni.

 

Da pa se to doseže je potrebno poznati osnove vizualizacije, uporabe orodij kot je npr. excel  in kako ustrezno sestaviti poročilo poslovodstvu.

Na predavanju vam bomo pokazali praktičen primer vizualizacije kot tudi sestave poročila poslovodstvu.

Enako kot pri proizvodnem podjetju mora kontroler v storitvenem podjetju poznati  celotno področje delovanja podjetja....

 

Pomembno je da kontroler pozna organizacijo podjetja, procese, saj na polagi njih lahko preverja kalkulacije produktov. Na podlagi organizacije in proizvodnih procesov kontroler natančno določi razdelilne ključe, pomožna stroškovna mesta ipd.

 

Pri tem predavanju boste spoznali:

Organizacijo

Poslovne procese pri projektih

Kalkulacije

Razdelilne ključe

Pomožna stroškovna mesta

praktične prikaze

Kontroling v trgovskem podjetju predstavlja osnovo za uspešno vodenje takega podjetja ....

 

Za uspešno delovanje mora kontroler poznati vso področje delovanja podjetja.

 

Pomembno je da kontroler pozna organizacijo podjetja, procese v trgovini, saj na polagi njih lahko preverja kalkulacije prodajnega blaga. 

 

Pri tem predavanju boste spoznali:

Organizacijo

Poslovne procese

Kalkulacije

Razdelilne ključe

Pomožna stroškovna mesta

Praktične prikaze

Izobraževanja

Prodajni kontroling

Nabavni kontroling

Proizvodni kontroling

Vsako podjetje se mora v današnjih časih hitro odzvati na trgu, zato potrebuje hitre in natančne informacije.  To nam omogoča prodajni kontroling. 

 

Nekateri podatki morajo biti na razpolago takoj, nekateri so lahko na razpolago enkrat mesečno.

 

Da pa kontroler lahko pomaga pri odločitvah, mora poznati tako svoje podjetje in procese v njem, trg v katerem podjetje deluje in orodja s katerimi pomaga do odločitev.

 

Pri tem boste spoznali:

- kalkulacije izdelkov

- Izračun pokritja

- analize kupcev

- primer analize

- .......

Ena od pomembnejših nalog v podjetju je nabava materiala. Pri tem je pomembna pomoč kontrolinga nabavni službi z različnimi analizami, podatki ipd. 

 

Pomembno pri tem je poznavanje procesov podjetja, strukture produktov posameznega podjetja in trga dobaviteljev.

 

Pri nas boste spoznali sistematičen pristop pri nabavne kontrolingu.  Spoznali boste meddrugim tudi na kakšen način spremljamo dobavitelje, kaj pomenijo različni plačilni roki in popusti.

 Pomembna je tudi interakcija med posameznimi oddelki. Poleg vsega pa boste spoznali kako pomembno in na kakšen način spremljamo potrebe po materialu.

Kontrolorji  v proizvodnem kontrolingu so oči in ušesa uspešnega podjetja. Proizvodni kontroling je najzahtevnejše področje kontrolinga. 

 

Za uspešno delovanje mora kontroler poznati vso področje delovanja podjetja.

 

Pomembno je da kontroler pozna organizacijo podjetja, proizvodne procese, saj na polagi njih lahko preverja kalkulacije proizvodov. Na podlagi organizacije in proizvodnih procesov kontroler natančno določi razdelilne ključe, pomožna stroškovna mesta ipd.

 

Pri tem predavanju boste spoznali:

Organizacijo

Poslovne procese

Kalkulacije

Razdelilne ključe

Pomožna stroškovna mesta

Obračun proizvodnje

Praktične prikaze

Kontroling v podjetju

Kontroling računovodskega servisa

Predavanje je namenjeno  spoznavanju s kontrolingom v  podjetjih. Spoznali boste osnovne značilnosti in pristope kontrolinga.

 

Predavanje obsega naslednje teme:

· Kaj je to kontroling?

· Stroški in beleženje stroškov.

· Način označevanja organizacijskih enot in stroškovnih mest.

· Pomožna stroškovna mesta in njihova postavitev v organizacijo.

· Shema izračunov stroškovne cene.

· Spremljanje uspešnosti programov ali posameznega proizvoda.

· Pomembnost poslovnih izkazov za kontroling.

· Poročanje vodjem.

Kontroling v računovodskem servisu, je posebnost, saj obsega dve smeri .... 

pri samem računovodskem servisu in pa vodenje za posamezno podjetje...

Stroškovna mesta

Kalkulacija proizvodov

Stroški in njihov način delitve

IKMA-Izobraževanje, drugo izobraževanje, usposabljanje in organiziranje dogodkov, Sebastian Lipovšek s.p.

Polje, cesta V 7, 1260 Ljubljana-Polje

telefon.: 070 550 405;  faks: 01 330 10 66

e.pošta: info@ikma-storitve.si;   ikmakontroling@gmail.com

Spremljajte nas:

  • Facebook Social Icon

© 2016-2017 by Sebastian Lipovšek s.p.. Proudly created with Wix.com