Izobraževanja

Proizvodni kontroling

Kontrolorji  v proizvodnem kontrolingu so oči in ušesa uspešnega podjetja. Proizvodni kontroling je najzahtevnejše področje kontrolinga. 

 

Za uspešno delovanje mora kontroler poznati vso področje delovanja podjetja.

 

Pomembno je da kontroler pozna organizacijo podjetja, proizvodne procese, saj na polagi njih lahko preverja kalkulacije proizvodov. Na podlagi organizacije in proizvodnih procesov kontroler natančno določi razdelilne ključe, pomožna stroškovna mesta ipd.

 

Pri tem predavanju boste spoznali:

Organizacijo

Poslovne procese

Kalkulacije

Razdelilne ključe

Pomožna stroškovna mesta

Obračun proizvodnje

Praktične prikaze

Stroškovna mesta

Kalkulacija proizvodov

Stroški in njihov način delitve