top of page

Izobraževanja

 

Proizvodni kontroling - 09.03.2023

>> Prijava

 

Kontrolerji  v proizvodnem kontrolingu so oči in ušesa uspešnega podjetja. Proizvodni kontroling je najzahtevnejše področje kontrolinga. 

Pomembno je da kontroler pozna organizacijo podjetja, proizvodne procese, saj na polagi njih lahko preverja kalkulacije proizvodov. Na podlagi organizacije in proizvodnih procesov kontroler natančno določi razdelilne ključe, pomožna stroškovna mesta ipd.

 

Program:

 • Proizvodni kontroling kot ključni del kontrolinga v proizvodnem podjetju

 • Vloga in pozicija proizvodnega kontrolerja

 • Poslovni procesi

 • Organizacija poslovanja in pomen stroškovnih mest (glavna, pomožna)

 • Stroškovni nosilci in prodajni program

 • Strateški in operativni plan poslovanja (struktura, obseg, rokovnik)

 • Vrste in strukture kalkulacije (pred-, po-)

 • Vrste in pomen stroškov za kalkulacijo

 • Razdelitev stroškov, prenosi in ključi za delitev stroškov

 • Shema obračuna proizvodnje

 • Obvladovanje obratnega kapitala v praksi

 • Operativno planiranje v proizvodnji

 • Obvladovanje stroškov v proizvodnji

 • Ugotavljanje odgovornosti za stroške

 • Ugotavljanje odmikov

 • Izračuni pokritja

 • Spremljanje proizvodnje v kontrolingu (na celotnem procesu)

 • KPI v proizvodnji, operativni KPI (razvoj, merjenje, izboljševanje)

 • Praktični primeri, case

Delavnico izvajata:  Sebastian Lipovšek  in Dragica Erčulj

Delavnico priporočamo:

 • strokovnjakom iz kontrolinga in proizvodnega kontrolinga,

 • strokovnjakom iz proizvodnje (analitiki, poročevalci, kalkulanti, itd,

 • managerjem – CEO, CFO, CSO, CPO, key account managerjem

 • prodajnikom, da bodo bolje razumeli strukturo kalkulacijo za boljše prodajne odločitve

 • pa tudi IT strokovnjakom, ki uvajajo rešitve za podporo proizvodnemu kontrolingu in

 • vsem, ki želijo podrobneje spoznati kontroling proizvodnje in nadgraditi svoje kompetence.

Trajanje: 1 dan,  9 -15h

Seminar bo izveden v živo ali online odvisno od interesa udeležencev.

Seminar: 

Kotizacija: 280 EUR (cena je brez DDV)
Ob prijavi 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vsem odobrimo 10% popust na vsakokratno ceno.

Kotizacija vključuje: udeležbo na enodnevni delavnici, delovno gradivo in praktične vaje.

Po prijavi vam pošljemo predračun za plačilo kotizacije. Račun vam bomo izdali po opravljeni storitvi.

Za več informacij smo dosegljivi na info@ikma-storitve.si

bottom of page