Kontroling in analiza stroškovne cene

Vsako podjetje pozna izračun stroškovne cene (lastne cene). Izračun stroškovne cene neposredno obravnava SRS 16 – Stroški po vrstah, mestih in nosilcih. V tem sestavku se ne bomo posvetili sami vsebini in sestavi stroškovne cene ampak se bomo posvetili nalogi, ki  se jo v kontrolingu uporabimo večkrat  in t.j. analiza stroškovne cene.

 

Analiza stroškovne cene je pomembna iz večih vidikov. Npr. z njeno pomočjo lahko po končanem mesečnem obračunu, ugotovimo odmike dejanske stroškovne cene od planske.  Po drugi strani pa lahko s pomočjo analize odgovornim v podjetju pokažemo npr. vpliv amortizacije na stroškovno ceno.

 

Poglejmo primer:

V podjetju imate proizvodno linijo, ki ima preostalo vrednost nič, kar pomeni, da amortizacija nima vpliva na stroškovno ceno, bo pa sredi leta dalo v pogon dalo novo proizvodno linijo za enak proizvod.

 

Na začetku leta določi stroškovno ceno, katere izračun je naslednji:

Zaloga je vrednotena po ceni 221,49 evrov – po proizvajalnih stroških. Osnova za določitev prodajne cene je polna lastna cena 247,91 evrov. V podjetju določijo, da je dodatek 10%. Tako znaša prodajna cena 272,70 evrov. Podjetje sklene letno pogodbo z kupcem za prodajo izdelka po tej ceni.

 

To je klasična situacija v podjetjih. Kaj pa vloga kontrolinga? V tem primeru, ko se ve, da bo sredi leta začela z obratovanjem nova linija, mora kontroling pripraviti simulacijo stroškovne cene z amortizacijo nove linije in opozoriti odgovorne, na to, tako, da pri določanju prodajne cene upoštevajo tudi to situacijo - uvedba nove proizvodne linije sredi leta.

 

Izračun za izdelek na novi liniji je naslednji:

Zaloga je vrednotena po ceni 278,12 evrov – po proizvajalnih stroških. Osnova za določitev prodajne cene je polna lastna cena 310,65 evrov.

 

Takoj se vidi, da podjetje z letno določeno prodajno ceno ne pokriva niti proizvajalnih stroškov na novi liniji kaj šele vseh stroškov povezanih s proizvodom. V takih primerih pride do izraza naloga kontrolinga, da predvideva, analizira in opozarja odgovorne na vplive, ki jih lahko  prinesejo odločitve odgovornih.

 

Lipovšek Sebastian, mag.posl.ved