Kontroling: poročevalski sistem - analiza prodaje

Podjetja se morajo danes hitro odzvati razmeram na trgu. Zato je spremljanje podatkov in analiziranje podatkov o prodaji nujno, kar nam omogoča prodajni kontroling. Podatki so na razpolago dnevno , kar pomeni, da vodstvo lahko ukrepa takoj in ne šele po enem mesecu, ko so na razpolago skupni mesečni finančni podatki iz računovodstva.

 

Glede na dejavnost podjetja in samo organiziranost po posameznih funkcijah, lahko podjetje uvede zelo učinkovit sistem spremljanja prodajne funkcije v podjetju. Podatke se lahko spremlja in analizira kar v excel-u ali pa s pomočjo uporabe programskih orodij. V naprej pripravljenih tabelah ima vodstvo tako stalen vpogled  v  ažurne tekoče podatke. Prav tako lahko poenostavimo  spremljanje tako, da dobijo vse odgovorne osebe ključne podatke z opozorili in  določenimi primerjavami. Poglede nastavimo različne glede na vsebino in  odgovornosti posameznikov.

 

Prodajne rezultate je možno spremljati po različnih vsebinah: po posameznih proizvodih, po najbolj prodajanih proizvodih, po posameznih skupinah proizvodov, po prodajnih referentih, po posameznih regijah, po posameznih kupcih, izvajati ABC analizo kupcev…itd.

 

PRIMER: Na spodnjem poenostavljenem primeru je prikazano kako  lahko analitično spremljamo podatke o prodaji po posameznih produktih. Podatki se prikazujejo dnevno in kumulativno dopolnjujejo do konca tedna.

 

V pregledu si nastavimo, da se sproti prikazuje dnevno povprečje prodaje posameznih produktov. Vsaka prodaja izračunana pod povprečjem,  se označi z rdečo barvo, kar nas takoj opozori, na nižjo prodajo. Na konkretnem primeru vidimo, da je največ prodaje dosežene v četrtek, dosežena prodaja je nad povprečjem. Z rdečo pa je označena prodaja pod povprečjem. Na koncu pa smo še dodali ikone, ki nas takoj opozorijo z dodatnim simbolom in barvo na odstopanje od povprečja; v našem primeru so to puščice.

 

Za hitro ukrepanje lahko izdelamo različna kratka poročila , ki nas takoj opozorijo na določena odstopanja. Poročila  prejmejo vsi odgovorni v podjetju za to področje. Rdeča puščica je opozorilni znak za takojšnje analiziranje vzrokov za določeno stanje.

 

Prednost uvedbe kontrolinga v prakso v primerjavi z računovodskimi poročili je na tem primeru očitna. Ni nam potrebno čakati na zaključek meseca na podatke o prometu, odmiki se lahko ugotavljajo takoj. Te podatke pregleduje tudi vodja komerciale, ki lahko že konec tedna pripravi predlog ukrepov za izboljšanje prometa, katere  lahko uporabimo že takoj naslednji ponedeljek.

 

Ta vrsta prikaza je primerna tudi za analiziranje prodaje po posameznih prodajnih referentih, saj nam takoj pokaže uspešnost posameznika, kar lahko uporabimo tudi kot kriterij za določitev stimulativnega dela plače.

 

Avtorica: Nives Jelenec, računovodja leta 2010