Kontroling in stroškovna mesta

Ena pomembnejših osnov pri delovanju kontrolinga so pravilno definirana stroškovna mesta. Pri tem ni enotnega pravila, kako se določi ustrezna stroškovna mesta. Velikokrat se zgodi, da ima podjetje premalo ali, kar je večkrat pravilo, preveč stroškovnih mest. Namesto, da bi spremljanje dogodkov beležili na ustrezen manj zapleten način, se za vsak dogodek kopičijo stroškovna mesta. To vodi k izgubljeni vojni proti spremljanju, analiziranju ter tudi kontroliranju dogodkov v posameznem podjetju.

 

Najosnovnejše pravilo, ki se mora uporabiti, je postavitev stroškovnih mest na osnovi proizvodnega, storitvenega oziroma delovnega procesa podjetja. Pri tem ima lahko tudi enako podjetje, v enaki panogi drugače postavljena stroškovna mesta kot vaše podjetje.

 

Ko med seboj primerjamo strukture stroškovnih mest posameznih podjetij , se lahko npr. ustavimo pri točki, kako podjetja spremljajo porabo energije. Za lažje razumevanje je dan  primer spremljanja porabe plina in elektrike. Veliko podjetij spremlja ta dva stroška na sledeč način:

Ponavadi, ko podjetje prejme račun za porabljeno energijo, oseba, ki potrdi račun razdeli porabo po odstotkih, vprašanje pa je ali so pravilni. V računovodstvu vsaj dvakrat na mesec (za vsako vrsto energije posebej) vnesejo vse te podatke v IT sistem.  Lahko si zastavimo vprašanje ali ne obstaja enostavnejši sistem beleženja, kot npr:

Podjetje mora v planu določiti ustrezne ključe, ampak ne odstotkovne. Najbolj natančen ključ porabe je poraba energije (m3, kWh ipd).  Ko se prejme račun, ga ustrezna oseba potrdi, v računovodstvu pa ga vnesejo v IT sistem na ustrezen konto in samo na eno stroškovno mesto. Vse ostalo pa naredi IT sistem.

 

Za konec je potrebno poudariti, da je za celotno delovanje kontrolinga pomembno, da se stroškovna mesta določajo v kontrolingu, saj je njegova naloga spremljanje, analiziranje, planiranje,  poročanje in ocenjevanje vseh tekočih ter bodočih dogodkov ter razlaga odmikov med dejanskimi in planskimi podatki.

 

Lipovšek Sebastian, mag.posl.ved