Analiza kontrolinga v podjetju

  • Izvedemo analizo trenutne situacije v kontrolingu podjetja

 

  • Naredimo predlog izboljšav in nadaljnega razvoja kontrolinga

 

  • Naš cilj je vrhunski kontroling

 

 

 

Analiza trenutne situacije v kontrolingu

           Cilj analize je pregled trenutne situacije v kontrolingu podjetja. Pri tem uporabljamo lastno metodologijo, ki se prilagaja posebnosti vsake                organizacije. Osnovne značilnosti analize so pregled:

                     - sistema kontrolinga

                     - procesov v podjetju

                     - organizacije podjetja

                     - filozofije podjetja

 

 

Predlog izboljšav in nadaljnega razvoja kontrolinga

           Rezultat analize trenutne situacije je osnova za predloge izboljšav in nadaljnega razvoja kontrolinga v podjetju. Vsa priporočila so narejena              v obliki projektov. Pri tem se poda okvirni plan izvedbe glede na zmožnosti podjetja.

 

 

Cilj - vrhunski kontroling

           Naš osnovni cilj takšnega pregleda je vrhunski kontroling, ki je prilagojen specifiki posameznega podjetja.